A Tacskó

 

Az FCI standard

sz:148/1998.03.13/

Eredet: Németország

Alkalmazás: Vadászkutya föld felett és alatt.

Rövid történeti áttekintés:

A tacskó (Dachshund) , melyet Dackel-nak vagy Teckel-nek is neveznek, a középkor óta ismert. A kopókból folyamatosan olyan kutyákat tenyésztettek ki , melyek fõleg föld alatti vadászatra voltak alkalmasak.Ezekbõl a rövidlábú kutyákból alakult ki a tacskó, amely a sokoldalú vadászkutya fajták egyikeként ismert. A föld felett is kitünõ teljesítményt nyújt ,pl nyomkövetõ vadászaton ,vadriasztásnál vagy véres nyomon. A legrégebbi tacskó-tenyészegyesület az 1888-ban alapított Deutsche Teckelklub e.v (Német Tacskóklub) A tacskót évszázadok óta 3 különbözõ nagyságban (tacskó , törpetacskó és kaninchen) és 3 különbözõ szörminõségben (rövid, szálkás és hosszú) tenyésztik.

Általános megjelenés: Alacsony rövidlábú , hosszan elnyújtott, de kompakt alak, nagyon izmos , pimasz kihívó fejtartással és figyelmes arckifejezéssel.A hosszú testhez képest rövid végtagok ellenére sem csenevész , nem esetlen vagy mozgásképességében korlátozott és nem lehet menyétszerûen véznának ható , ivarára jellemzõ általános megjelenéssel kell rendelkezzen.

 

.Fontos arányok:

 

Egy ,kb a marmagasság 1/3 -ának megfelelõ talajtávolság esetén a testhossznak harmonikus arányban -kb 1:1,8-nak kell lennie a marmagassággal.


.

 

Magatartás/Jellem:
Barátságos természetû ,nem félénk, nem agressziv, kiegyensúlyozott vérmérsékletû.Szenvedélyes, kitartó ,jó szimatú és fürge vadászkutya.

 

Fej: Hosszan elnnyújtott, felülrõl és oldalról nézve az orrig egyenletesen keskenyedõ, azonban nem hegyes, de ék alakú.A szemöldökív határozott.Az orrporc hosszú.


Agykoponya:

Inkább lapos, fokozatosan az enyhén ívelt orrnyeregben végzõdõ.

Stop:Csak finoman sejthetõ.

Arckoponya:

Orr: Jól fejlett.

Fang:Szélesre nyitható , szemmagasságig hasított.

Harapás/Fogak: Erõsen fejlett állcsont és állkapocs.Hiánytalan fogazat (42 fog a kutya fogképlete szerint) erõs ,pontosan egymásba kapcsolódó szemfogakkal. Az ollós harapást elõnyben kell részesíteni a harapófogó harapással szemben.

 

Ajak:Feszesen simuló, jól takarják az állkapcsot.

Szemek: Közepesen nagyok , oválisak , egymástól jó távol fekvõk ,tiszta ,energikus ,mégis barátságos kifejezéssel ,nem szúrós szemek.

Szín: fényes sötétvörös-barna vagy barnásfekete a kutyák valamennyi szõrszínénél.A foltos kutyáknál az üveg ,hal vagy gyöngyszem nem kívánatos de tûrhetõ.

Fül: Magasan ,nem túlságosan elõl tûzött ,elégé ,de nem túlságosan hosszú, lekerekített, nem keskeny ,hegyes vagy ráncos.Mozgékony ,elülsõ szélével szorosan a pofához simuló.

Nyak: Eléggé hosszú, izmos, feszesen simuló torokbõr, megfelelõen ívelt nyakszírttel, szabadon és magasan tartott.

Törzs:

Felõ vonal : Harmonikusan a nyakszírttõl az enyhén ereszkedõ farig futó.

 

Mar: Kifejezett.

Hát:A magas mar után a további hátcsigolyák vonalán egyenesen vagy kissé hátrafelé ereszkedve fut.

Ágyék:Jól izmolt , elég hosszú.

Far: Enyhén ereszkedõ.

Mellkas: A mellcsont jellegzetes és olyan erõsen elõreugró, hogy mindkét oldalon kis gödrök vannak.A mellkas elõlrõl nézve ovális ,felûlrõl és oldalról nézve terjedelmes, a szívnek és a tüdõnek teljes fejlõdést biztosító, hátrafelé jól bordázott. A lapocka és a felkar megfelelõ hossza és szögellése esetén az elülsõ végtag oldalnézetben eltakarja a mellvonal legmélyebb pontját.

 

 

Alsó vonal és has: Kissé felhúzott.

Farok: Nem tulságosan magasan tûzött, a hátvonal meghosszabításában tartott.A farok utolsó harmadában csekély görbülettel.

Végtagok:

Mellsõ rész:

Általános: Jól izmolt ,jól szögelt ,elõlrõl nézve száraz ,egyenesen állított mellsõ végtagok, erõs csontozattal, egyenesen elõreállított mancsokkal.

Váll: plasztikusan izmolt.Hosszú ,ferdén fekvõ, szorosan a mellkashoz simuló lapocka.

Felkar: Ugyanolyan hosszú ,mint a lapocka, ezzel közel derékszögû szögellésben álló, erõs csontozatú és jól izmolt, a bordákhoz simuló, de szabadon mozgatható.

Könyökök: Sem be , sem kifelé fordulók.

Alkar: Rövid ,azonban olyan hosszú ,hogy a kutya és a talajközötti távolság a marmagasságnak kb. 1/3-a.Lehetõleg egyenes.

Mellsõ lábizület: A mellsõ lábizületek valamivel közelebb állnak egymáshoz ,mint a vállizületek.

Mellsõ lábközép: A mellsõ lábközép oldalról nézve nem lehet sem mereven álló, sem feltûnõen elõreállított.

Mellsõ mancsok: Öt szorosan egymás melett álló ujj, jól ívelt ,erõs talppárnákkal és rövid , erõs karmokkal .Négy ujjra támaszkodik , a belsõ ujj rövidebb.

 

Hátulsó rész:

Általános: jól izmolt , jó arányban a mellsõ résszel. A térd és a csánk erõsen szögelt ,a hátulsó végtagok párhuzamosak, sem szorosan ,sem tágan szétállók.

Comb: Jó hosszúnak és jól izmoltnak kell lennie.

Térdizület:Széles és erõs ,jellegzetes szögeléssel.

Csánk: Rövid a combbal közeli derékszögben álló , jól izmolt.

Hátulsó lábközép: Négy szorosan egymás melett álló ujj, jól ivelt.Teljesen az erõs talpakra támaszkodó.

Járásmód:
A mozgás térölelõ, folyamatos és lendületes, széles , talajközeli, elõrehaladással ,erõs elmozdulással, mely hat a hátvonalra. A faroknak eközben a hátvonal harmonikus meghosszabbításában , enyhén ereszkedõen tartottnak kell lennie.Akcióban a mellsõ és a hátulsó rész párhuzamosan kinyúló.Elõlrõl sem talajközeli, az ujjak sem közel sem távolállók.Hátul sem túl széles, sem túl tág ,sem gacsos-, sem hordóállású.

 

Bõr: Feszesen simuló.

Szõrzet:

Rövidszõrû:

Szõr: Rövid , sûrû ,fénylõ ,sima ,testhez simuló ,sehol sem mutat szõr nélküli helyeket.

Farok: Szõre finom, teljes ,de nem túlságosan dús. Alsó oldalán valamivel hoszabb fedõször nem hibás.

Szín:

a) egyszinû: vörös, vörösessárga , sárga , mindegyik fekete tûzéssel vagy anélkül. A tiszta színt kell azonban elõnyben részesíteni ,és a vöröset értékesebbnek kell tartani ,mint a vörösessárgát és a sárgát. Az erõsen feketével tûzött kutyák is ide ,nem pedig az egyéb szinûek közé tartoznak.A fehér nem kivánatos ,de egyes kis foltokban nem kizáró. Az orrtükör és a karmok feketék , a vörös is megengedett ,de nem kívánatos.

b) kétszinû: mélyfekete vagy barna , mindegyik rozsdabarna vagy sárga jegyekkel (tüzfolt) szemek felett, a fang oldalain és az alsó ajkon, a fül belsõ szélén ,a mell elülsõ részén a végtagok belsõ és hátulsó oldalain , a mancsokon, az anus körül, és onnan kb .egyharmad részig , a farok alsó oldalának feléig. Az orr és a karmok fekete kutyáknál feketék, barna kutyáknál barnák vagy feketék. A fehér nem kívánatos , de egyes kis foltokban nem kizáróak.A tulságosan kiterjedt jegyek nem kívánatosak.

c) foltos(tigriscsíkos,csíkos): az alapszín mindig a sötét szín (fekete ,vörös vagy szürke) . Kivánatosak a szabálytalan fehér foltok(nem kívánatosak a nagy, táblás foltok.) Sem a sötét, sem a világos szín nem dominálhat.A csíkos tacskó szine vörös vagy sárga ,sötétebb csíkozással.Orr és karmok:mint az egy- és kétszinû kutyáknál.

d) egyéb szinû: minden ,fentebb nem említett szín.


Szálkásszõrû:

Szõr: A fang a szemöldökívek és a fül kivételével az egész testen aljszõrrel kevert , teljesen egyenletesen simuló ,sûrû ,drótszerû fedõször. A fangon határozott, jellegzetes szakáll mutatkozik.A szemöldökívek bozontosak. A fülön rövidebb a szõrzet, mint a tõrzsön ,majdnem sima. A farok jól és szõrrel egyenletesen , sûrûn fedett.

Szín: Tulnyomórészt vaddisznószín, egyébként ugyanaz érvényes mint a többi színnél.

Hosszúszõrû:

Szõr: Az aljszõrrel ellátott, sima ,fénylõ szõr, a törzsön simuló , a nyakon és a törzs alsó oldalán meghosszabbodik, a fülön túlnyúlik, a végtagok hátulsó oldalán határozottan hoszabb szõrzetet mutat, legnagyobb hosszúságát a farok alsó oldalán éri el ,és ott teljes zászlót képez.

Szín: ugyanaz érvényes mint a rövidszõrû tacskónál.

 

Nagyság és súly:

Normál méret: Mellbõség több, mint 35 cm.

Törpe tacskó:Mellbõség 30-35 cm legalább 15 hónaposan mérve.

Kanichen tacskó: Mellbõség 30 cm-ig , legfeljebb 15 hónapos korban mérve.

Súly: Standard tacskó ideálisan 9 kg.

Hibák: A fenti pontoktól való mindenféle eltérést hibának kell tekinteni, melyeket a hiba fokával egyenes arányban kell értékelni.

Súlyos hibák:

Gyenge, magas lábú vagy földön csúszó alak.

Nem megfelelõ fogazat és harapás.

Üvegszemek nem foltos ,hanem más szinû kutyáknál.

A vállaknál kiugró törzs.

Hajlott hát , ponytyhát.

 

Gyenge ágyéktáj.

Túlnõtt far.

Túl gyenge mellkas.

Agárszerûen felhúzott lágyék.

Gyengén szögelt mellsõ és hátulsó végtagok.

Gyenge izomszegény hátulsó rész.

Gacsos állás , hordóállás.

 

Befelé vagy túlságosan kifelé fordított mancsok.

 

Terpesztett újjak.

Nehézkes,ügyetlen, döcögõ járás.

 

Hibás szõrzet:

Rövidszõrû tacskó: Túl finom, vékony szõr, szõrtelen helyek a füleken(bõrfül), egyéb szõrtelen helyek.

Túl durva és túl sûrû szõr.

Kefefarok.

Részben vagy teljesen hosszában szõrtelen farok.

Fekete szín tûzfolt nélkül.

Szálkásszõrû tacskó:

Puha szõr, akár rövid, akár hosszú.

Hosszú, a törzstõl minden irányban elálló szõr.

Göndör vagy hullámos szõr.

Puha fejszõr.

Zászlós farok.

Hiányzó alsó szõr.

Rövidszõrûség.

Hosszúszõrû tacskó:

Az egész testen egyforma hosszú szörzet.

Hullámos vagy bozontos szõr.

A zászlós farok hiánya.

A fülön túlnyúló szõr hiánya.

Erõsen elválasztott szõr a háton.

Túl hosszú szörzet az ujjak között.

Kizáró hibák:

Elõre- vagy hátraharapás , keresztharapás.

 

Az alsó állkapocs metszõfogainak hibás állása.

Veleszületett látás és halláskárok.

Kiemelkedõ mellkas.

Farokhibák.

 

Nagyon laza vállak.

Törés a mellsõ lábizületben.

Félénk vagy aggresszív természet.

Epilepsziás rohamok.


Copyright©